Edukacja

Nasze przedszkole jest ukierunkowane na  realizację równolegle polskiej i brytyjskiej podstawy programowej  EYFS (Early Years Foundation Stage).

 

EYFS (Early Years Foundation Stage) jest podstawą edukacji przedszkolnej w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z EYFS Twoje dziecko jako osoba niezależna nabywa wszelkie umiejętności związane z otoczeniem i indywidualnym  rozwojem poprzez: zabawę , aktywne uczenie się, twórczość i myślenie, z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie osobowej, społecznej, emocjonalnej, umiejętności komunikacyjnych ( w języku polskim i angielskim) oraz bardzo ważny rozwój fizyczny. A także  nabywanie  umiejętności i wiedzy pozwalające dzieciom na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie: umiejętność czytania i pisania, matematyka, rozumienie świata,  sztuka i jej tworzenie.

 

Zajęcia edukacyjne odbywają się codziennie według wspólnego dla 2 języków tematu i celów edukacyjnych. Plan zajęć jest tworzony przez nauczycieli co miesiąc.

przedszkole

Nasza filozofia

Naszą misją są działania ku podniesieniu rozwoju i efektywności nauczania języka angielskiego w sferze glottodydaktyki przedszkolnej.

 

Wymiar języka angielskiego, jak się okazuje jest niezwykle znaczący, nie tylko dla nas ale i całego społeczeństwa. Język angielski stał się językiem międzynarodowym, co oznacza że dzisiejsza młodzież nie tyle co powinna ale musi go znać i umiejętnie się nim posługiwać. Naukę języka powinno zaczynać się już od wczesnego dzieciństwa aby proces ten stał się naturalną metoda -> metodą przyswajania tejże umiejętności (The Natural Approach).

 

Chcielibyśmy stworzyć dzieciom możliwość nauki języka poprzez sytuacje i problemy, z którymi spotykają się w codziennej rzeczywistości, gdzie decydującą rolę w opanowaniu języka odgrywa słuchanie wypowiedzi anglojęzycznych, co w dalszej kolejności skutkuje próbami podejmowania samodzielnych krótkich dialogów, układaniem prostych zdań, czy zadawaniem pytań nasuwających się w trakcie, na przykład: zajęć, zabawy, mycia rąk, posiłków oraz szeregu innych czynności związanych z dniem codziennym. Chodzi o naturalne wchłanianie języka dzięki pełnej z nim interakcji.

przedszkole

Małe grupy  pozwolą nam dostrzec i wychwycić wyjątkowość każdego dziecka, pracować indywidulanie i rozwijać kierunek posiadanego talentu lub predyspozycji. Pracujemy nad tym by dzieci się wzajemnie szanowały, akceptowały i były świadome swojej odmienności.  Ze względu na charakter dwujęzyczny przedszkola poszerzamy wiedzę na temat innych krajów oraz uczymy akceptacji i tolerancji dla obcokrajowców.

Co zapewniamy:

 • przygotowanie wszystkich dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • kształcenie samodzielności życiowej
 • rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych
 • kształcenie nawyków kulturalnych i higienicznych
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • budowanie w dzieciach wiary w siebie i swoje możliwości
 • indywidualne traktowanie dzieci i ich potrzeb
 • pomoc logopedyczną i psychologiczną
 • udział w życiu kulturalnym
 • kontakt z językiem angielskim w naturalnych  sytuacjach życia codziennego
przedszkole

Kontakt z rodzicami

Nauczyciele na bieżąco przekazują Rodzicom / Opiekunom informacje na temat rozwoju dziecka , wszelkich sprawach związanych z ich pociechą oraz przedszkolem.

żłobek anglojęzyczny

Metody nauczania

 • The Natural Approach
 • Direct Method
 • Total Physical Response
 • Metoda dobrego startu (Bogdanowicz)
 • Pedagogika zabawy
 • Elementy muzykoterapii i relaksacji
 • Twórcze metody aktywności ruchowej

Zajęcia dodatkowe

 • rytmika
 • język angielski
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia plastyczne
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 • inne…

Plan współpracy ze środowiskiem

Mamy w planach:

 • współpracę z Komendą Policji – spotkanie z policjantem,
 • współpracę ze Strażą Miejską – wizyta pracowników Straży Miejskiej,
 • współpracę z Agencjami Artystycznymi, przedstawienia  teatralne dla dzieci;
 • współpracę z rodzicami dzieci – udział dzieci w zajęciach integracyjnych i zajęciach otwartych, wspólne świętowanie: Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, inne…
 • udział w wycieczkach,
 • wyjścia dzieci do ciekawych miejsc pracy w dzielnicy: poczta, targowisko, apteka, fryzjer, sklep spożywczy, szewc, krawcowa.
żłobek anglojęzyczny