Wprowadzenie

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00-17:00

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Przedszkole realizuje podstawę programową zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej równolegle z elementami brytyjskiej podstawy programowej EYFS ( Early Years Fundation Stage)

Sprawdź cennik
żłobek anglojęzyczny

Cele przedszkola to min.:

  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwienia poszerzania wiedzy o otaczającym świecie,
  • współdziałanie z rodziną, udzielanie pomocy w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
  • kształtowanie odpowiedniej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
żłobek anglojęzyczny