THE CHERRIES PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ANGLOJĘZYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn.: „The Cherries” Żłobek Anglojęzyczny

Żłobek anglojęzyczny The Cherries w Toruniu to wyjątkowe miejsce wspierające wszechstronny rozwój malucha od najmłodszych lat. Wiemy, jak trudno rodzicom rozstać się ze swoją pociechą nawet na kilka godzin. Dlatego nasza wykwalifikowana kadra czuwa nad tym, aby każde dziecko miało zapewnioną troskliwą opiekę i czuło się w pełni komfortowo. Bogata oferta zajęciowa prywatnego żłobka w Toruniu jest dostosowana do wieku i indywidualnych potrzeb podopiecznych. To właśnie tutaj dzieci oswajają się z językiem angielskim i stawiają pierwsze kroki w zróżnicowanym kulturowo świecie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.1. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

 

Planowane efekty:

Projekt ma na celu powrót na rynek pracy 23 osób (19K, 4M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamiesz./pracujących/uczących się w p. toruńskim, p. m. Toruń poprzez utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku i sfinansowanie bieżącej opieki dla 23 dzieci w okresie 01.07.2018-24.10.2020. W ramach wparcia przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne.  Ponadto zakupiono wyposażenie sal, szatni, kuchni, zabawki, wózki 6-osobowe oraz plac zabaw. W trakcie bieżącego funkcjonowania finansowano wynagrodzenie dla opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, osoby sprzątającej/woźnej oraz osoby prowadzącej zajęcia z j. angielskiego. Finansowano także koszty najmu lokalu, opłaty eksploatacyjne oraz koszty wyżywienia dzieci.

żłobek anglojęzyczny

Podział grupy docelowej

1) osoby bezrobotne (8 osób) lub osoby bierne zawodowo (6 osób) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy / 14 osób (11K, 3M);

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 /9 osób (8K, 1M).

Szczegóły dotyczące osób które mogą wziąć udział w projekcie dostępne w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

żłobek anglojęzyczny

Prywatny żłobek The Cherries – przystań dla kreatywnej nauki i radosnej zabawy

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciekawe i chłonne wiedzy są dzieci w pierwszych latach życia. W prywatnym żłobku The Cherries w Toruniu stosujemy innowacyjne metody nauczania, aby zaspokajać potrzeby najmłodszych i pozwolić im odkrywać świat we własnym tempie. Zajęcia odbywają się w przestronnych, kolorowych i doskonale wyposażonych salach sprzyjających efektywnej nauce i beztroskiej zabawie. Stawiamy na kształtowanie bogatych kompetencji społecznych i językowych u podopiecznych, a ciekawa oferta zajęciowa wspiera rozwój indywidualnego potencjału każdego dziecka. W naszym żłobku prywatnym maluchy nawiązują pierwsze relacje z rówieśnikami i czerpią radość ze wspólnych zabaw, nabywając przy tym pewności siebie i umiejętności kooperacji w grupie.

Nauka języka od pierwszych lat życia

Wiemy, że wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci od pierwszych miesięcy życia ma pozytywny wpływ na ich umiejętności w późniejszych latach. W naszych żłobkach prywatnych w Toruniu przykładamy szczególną wagę do kształtowania kompetencji językowych w formach dostosowanych do wieku podopiecznych. Zajęcia przebiegają według planu ustalonego przez grono pedagogiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie szczegółowo zaplanować i zindywidualizować program nauczania do potrzeb dzieci. W toruńskim żłobku na Bydgoskim Przedmieściu podopieczni poznają brzmienie anglojęzycznych słów i uczą się ich w sposób naturalny i intuicyjny. Nasi specjaliści dbają o prawidłowy rozwój intelektualny maluchów i dostarczają im wiele potrzebnych narzędzi w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie.

Dane kontaktowe

THE CHERRIES Żłobek Anglojęzyczny

Ul. Pawia 23

87-100 Toruń

 tel. 575-510-554

530-510-555

e-mail: kontakt@przedszkolewisienki.pl